Tradiční výstava vín

Volný čas
Pořádá ZO ČZS v Tvrdonicích v sále dělnického domu, zahraje Hrušecká CM.

Termíny