Okrskové kolo recitační soutěže

Volný čas
Pořádá DDM Pastelka.

Termíny