Život je muzikál

Volný čas
Pořádá Nagentura KD Dubňany v KD Dubňany 27.2.2014 od 19:00 h. Účinkují sólisté a tanečníci Městského divadla Brno. Zpěv: Martina Severová, Martin Křížka, Magda Vítová. Balet: Tereza Škodová, Igor Maršálek. Předprodej vstupenek: kancelář KD Dubňany, podatelna MěÚ Dubňany, IC Hodonín, IC Kyjov.

Termíny