Červená kniha květeny jižní části Čech

Volný čas
Přednášku České botanické společnosti uvede P. Lepší, M. Lepší, K. Boublík, M. Štech a V. Hans.
Termíny