Klavírní pohlazení

Hudba
Poslechové odpoledne s vážnou hudbou. Eva Sýkorová, studentka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.
Termíny