SVATOPLUK SLOVENČÍK - RETROSPEKTIVA - ZNOVU ZPŘÍSTUPNÍME 7. 2.!!!!!

Výstava, Volný čas

 

 

RETROSPEKTIVNÍ VÝSTAVOU K 80. VÝROČÍ NAROZENÍ VÝZNAMNÉHO ZLÍNSKÉHO MALÍŘE SVATOPLUKA SLOVENČÍKA PŘEDSTAVUJE GALERIE STĚŽEJNÍ MOMENTY AUTOROVA ROZSÁHLÉHO DÍLA. K NIM NÁLEŽÍ ZEJMÉNA STYLIZOVANÉ OBRAZOVÉ KOMPOZICE ČÁSTI INTERIÉRŮ A ATELIÉROVÝCH ZÁTIŠÍ.

 

 

SVATOPLUK SLOVENČÍK / retrospektiva

 

 

kde: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

přízemí 14. budovy 14|15 BAŤOVA INSTITUTU

kdy: 15. ledna – 9. února 2014

 

 

Ukončení výstavy 7. 2. v 18. 30 hodin akcí nazvanou A S BOHEM MLUVÍVÁM OSOBNĚ ASI PO ŠESTATŘICÍTI DECI.

 

 

 

Premiéra výstavy proběhne v hlavním výstavním prostoru Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně ve 14. budově  14|15 BAŤOVA INSTITUTU.

 

 

Záštitu nad ní převzal hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Výstava poté bude v obměněné podobě pokračovat v Topičově Klubu v Praze a následně v menším rozsahu také v Olomouci. Doprovází ji katalog s odborným textem historika umění Ludvíka Ševečka, předního znalce díla S. Slovenčíka, s nímž ho pojilo mnohaleté přátelství.

Účinkují

V roce 2014 si připomeneme osmdesáté výročí narození význačného malíře Svatopluka Slovenčíka (1934 –1999), který vyjma doby studií trvale žil a tvořil v rodných Malenovicích (Zlín). Při příležitosti tohoto jubilea připravila Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně retrospektivní výstavu, která představuje šíři a význam autorovy tvorby. Její těžiště spočívá jednak v obrazech, které se nachází ve sbírce galerie, v pozůstalosti rodiny a v mnoha sbírkách soukromých, jednak v obsáhlém souboru experimentálně pojatých kombinovaných kreseb, koláží, materiálových asambláží, eternitů i térových papírů. Významně činný byl Svatopluk Slovenčík i jako výtvarný pedagog. Od r. 1987 učil na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a zároveň od r. 1994 na nově zřízené Zlínské škole umění. Nejenže inspiroval mnoho adeptů umění, ale vznik školy volně navazující na tradice Baťovy Školy umění ve Zlíně dokonce spoluinicioval.

 

 

K základnímu okruhu témat děl Svatopluka Slovenčíka náleží především části interiérů a ateliérových zátiší. Tyto důsledně stylizované, věcně a v plochách cítěné obrazové kompozice začal vytvářet již na sklonku studií na pražské Akademii výtvarných umění v l. 1967-1968. Od poloviny 70. let zájem rozšířil rovněž na figurální motivy a na drobné divadelní scény budované dynamicky v hutných barevných hmotách blízkých abstrakci. Na přelomu 70. a 80. let začaly vznikat první rozsáhlé série kombinovaných kreseb, koláží, kvašů i materiálových asambláží. Kromě autorových tradičních témat se jednalo o zaujetí částmi staveb, lešení či rytmem ulic města Zlína. Závěrečná léta jeho tvorby reprezentují tzv. monochromy nebo též eternity a malířsky pojednané térové papíry či obrazové kompozice s neonovými trubicemi.

Kontakty

www.14-15.cz

Termíny