Pojď, sem, dítě, uč se moudrým býti aneb Školství na Blanensku do roku 1945

Výstava
Dokumentární výstava, kterou připravily tři blanenské paměťové instituce: Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv Blansko, Muzeum Blansko a Městská knihovna Blansko. Budou prezentovány například: nejstarší zmínky o školách na Blanensku, výstavba budov blanenských škol, významní rodáci a jejich školní léta, učební pomůcky a školní vyučování v minulosti a mnohé další faktografické dokumenty.
Termíny