Oko (z) ulice

Výstava

 

Galerie 4 zve na výstavu fotografického projektu, který proběhl od září do prosince 2005 v Chebu, v letech 2011 a 2012 v Bretani a Senegalu.Výstava potrvá do 1. dubna 2014.

   Projekt Oko (z) ulice vychází z obdobného projektu eXposse, který proběhl v New Castlu (Severní Anglie) v roce 2002 - 2003. Galerie 4 připravila ve spolupráci s odborem sociálních věcí MÚ Cheb v roce 2005 projekt, který byl zařazen do programu prevence kriminality MV ČR.  Projekt byl zaměřen na „děti ulice“ ve věku 9 – 15 let. O spolupráci jsme požádali sociální a terénní pracovníky působící ve městě. Spolu s nimi jsme vytipovali městské části a „kultovní místa“, na kterých se neformální party dětí scházejí. Sociální pracovníci dětem rozdávali jednorázové fotoaparáty s poučením o jejich používání a se zadáním, aby fotografovaly svůj každodenní život. V určených termínech sociální pracovníci fotoaparáty vybírali a zpracované fotografie spolu s novými fotoaparáty dávali dětem. Vznikl tak autentický a spontánní soubor fotografií zachycující prostředí, vztahy, hry a zábavy dětí z těchto lokalit. Celý projekt trval od září do prosince 2005 a byl zakončen výstavou cca 80 fotografií na radnici v Chebu. Projektu se zúčastnilo 50 dětí. Ze 100 jednorázových fotoaparátů se jich ke zpracování vrátilo 69 a z nich bylo použitelných cca 1700 záběrů. Koordinátorem projektu byl ředitel Galerie 4 Zbyněk Illek.

   V rámci dlouhodobé spolupráce s uměleckou asociací La Veduta z Quimperlé nabídla Galerie 4 tento výstavní soubor k prezentaci v roce 2010. Soubor zaujal členku asociace Veronique Sezap natolik, že se rozhodla uspořádat následujícího roku obdobný projekt v Bretani v departmentu Finistere. V roce 2011 tak vznikl soubor z věznice pro mladistvé delikventy v Ploemeur, ve městě Quimper, Quimperlé, Bannalecu  a v roce 2012 ve městě Pinkine v Senegalu, se kterým má město Bannalec vztahy prostřednictvím spolku Bannalec-Senegal – Solidarita mládeže.

   Současná premiérová výstava v Galerii 4 představuje výběr prací ze všech lokalit. Výstava je doprovázena knihou v českém a francouzském jazyce. Na podzim letošního roku se uskuteční reprízy výstavy v bretonských městech.

Kontakty

www.galerie4.cz

Termíny