Ovocné stromy v krajině a péče o ně

Krásná Lípa, Smetanova ul. - u jabloně naproti hřbitovu, poblíž parku U lva Po skončení terénních prací cca od 13:00 se pokračuje v přednáškovém sále Křinického pivovaru  přednáškou a diskuzí k tématu. České Švýcarsko o.p.s. Vás ve spolupráci s Městem Krásná Lípa zve v rámci projektu: „Ekologická výchova pro všechny generace“ na komentovanou ukázku práce arboristů s výkladem o péči o staré ovocné stromy v krajině. Dozvíte se, jak lze šetrnými zásahy prodloužit život starých stromů, jaké jsou rozdíly v ořezu různých druhů stromů. Bude prostor i na Vaše dotazy na téma péče o stromy v krajině i na Vašich zahrádkách. Lektoři: Ing. Petr Fuka - www.arbres.cz a jeho kolegové Přednáška je určená veřejnosti, pedagogům i studentům. Občerstvení během přednášky v pivovaru zajištěno, bude prostor na Vaše dotazy. Předpokládaný konec cca 14:30

Termíny