Jak Česká republika pomáhá

Volný čas
O humanitárních a rozvojových projektech ve světě (Afrika, Asie, Jižní Amerika) vypráví Mgr. Monika Nová.
Termíny