Mistr Jan Hus v ideologii Komunistické strany Československa

Volný čas
Přednáší teolog a historik Prof. PaedDr. ThLic. Martin WEIS, Th.D., vedoucí katedry Teologických věd TF JČU.
Termíny