MÚZA 2014 - 5.postupové kolo

Hudba
Vystoupí: Strange Society, Ad Gladium, Morus, Attax, Mórrígan, Avidity For.
Termíny