Propojení psychosomatické medicíny s astrologií

Volný čas
V této přednášce Ing. Richard STŘÍBNÝ představí teoreticky i na konkrétních příkladech, kde je zapotřebí hledat kořeny nemocí a naznačí, jak by astro-medicínský rozbor horoskopu mohl urychlit postupy psychosomatické medicíny.
Termíny