Vybraná výročí roku 2014

Výstava
Tradičně mezi první výstavy nového roku patří připomenutí kulatých i půlkulatých výročí narození již nežijících výtvarníků, kteří mají vztah k regionu nebo jsou zastoupeni ve sbírkách HG. Letos si tak připomeneme například malíře Čeňka Dobiáše, Františka Hradeckého, Václava Jíchu, Růženu Magniovou nebo restaurátorku Věru Frömlovou Zezulákovou, ze sochařů Josefa Mařatku, Václava Žaluda a další umělce.
Termíny