180 daystripsslideshow

Volný čas
5000 km na mořském kajaku z Prahy až nad polární kruh a kousek dál. Povídání o šestiměsíčním dobrodružství ve vlnách při obeplouvání Skandinávie.
Termíny