Ochrana ovzduší v České republice

Volný čas
Stručný obsah: - vývoj ochrany ovzduší v ČR od roku 1967 do současnosti - současné priority v ochraně ovzduší - integrovaná prevence - problematika znečištění zápachem - srovnání znečištění ovzduší v průmyslovém Slezsku (ČR, Polsko) Přednášející / Ing.Radomír Štěrba - osobní profil: - v roce 1989 absolvent katedry energetiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě - od roku 1992 zaměstnán jako inspektor oddělení ochrany ovzduší na ČTIO, později ČIŽP oblastní inspektortát Ostrava - od roku 2000 zástupce vedoucího oddělení ochrany ovzduší ČIŽP oblastní inspektortát Ostrava - od roku 2006 ve funkci vedoucího oddělení ochrany ovzduší ČIŽP oblastní inspektortát Ostrava - konzultant MŽP ČR pro oblast hutní prvovýroby - v létech 2009 - 2013 člen česko-polské pracovní skupiny ochrany ovzduší pro MSK
Termíny