Pavel Tichoň - Objekty, instalace, video

Výstava
Pavel Tichoň (1980) má blízko k otevřeným herním systémům s podtextem absurdity a skepse. Jeho tvorba je situační a intermediální. Odkrývá tak zákonitosti reality. Neustálým zpochybňováním či kontradikcí na „reálné“ odkazuje na systémové a imaginární stanovisko v nás.
Termíny