Jeruzalém - posvátné město

Volný čas
Přednáška s videoprojekcí.
Termíny