O prvcích, vitamínech, bylinách a jejich vlivu na lidské zdraví a jednání

Volný čas
Lektor: Ing. Miroslav Hrabica.
Termíny