Dva příběhy

Divadlo
Příběhy „Návrat“ a „Martin z Orle, řečený Suchoruký“. Večer poezie, rozšířený o skicu lidského portrétu básníkova načrtnutou slovy jeho rozhovorů a vyprávění (1955–1964) a ze vzpomínek Jana Halase, jemuž byl Holan kmotrem.
Termíny