OBSKURNÍ FILMOTÉKA A TANEC MAGNETICKÉ BALERÍNKY / Jan Komárek, Andrea Miltnerová (CZ/UK) a hosté

Divadlo
Nenásilné, avšak podivné propojení obrazu
s pohybovou obsesí. Komorní večer při
archaickém osvětlení a svařeném víně.

70 min /
jazykově bezbariérové

 

OBSKURNÍ FILMOTÉKA / Jan Komárek a hosté

Promítání kratších experimentálních filmů Jana K. na malé obstarožní plátno 

Kromě jiného bude premiérově promítnut krátký, pohybový film „Frame“, který vznikl v divadle Alfred

ve dvoře a v němž na pozadí jednoduché projekce probíhají krátké, improvizované etudy.Projekce sama určuje „hrací prostor“, do kterého tanečníci a performeři vstupují podle svého uvážení. Finální podobu „obrazového příběhu“ pak Komárek uzpůsobuje vlastní pocitovosti, smyslu pro rytmus, rychleji či pomaleji uplývajícímu času a hře se zvukem a tichem. Film nedoprovází žádná hudba, ale zvuk je pouze autentický, anebo modulovaný při zpracování filmu.

Princip improvizace „Frame“ bude předveden v krátké živé ukázce, v níž vystoupí Andrea Miltnerová, Věra Ondrašíková a Jacques-Eloi Génot.

Projekce se stala v posledních letech hojně používanou formou v tanečních i jiných představeních. Komárek se ji snaží používat organickým způsobem tak, aby byla nedílnou součástí prostředí, ve kterém se performeři pohybují, ale zároveň, aby se nestala ani dominantní, ani jen estetickou složkou scénografie. Vyznívá zde jednoznačně obsese černobílým a technicky nedokonalým filmem. Podle Komárka nedokonalý, zrnitý obraz a neostré kontury v sobě nesou určité tajemství a zároveň jistou dávku historie, respektive evokují nezastavitelné plynutí času...

TANEC MAGNETICKÉ BALERÍNKY / Andrea Miltnerová (CZ/UK)

Pohybová retroexprese

35 min / jazykově bezbariérové

 

„Za celou dobu se téměř nepohnula z místa, přesto dokázala v divákovi vyvolat takřka transcendentální zážitek z dokonalosti pohybu... místo kladení otázek křičí svým tělem osvobozující odpověď, kterou je krása.”Karolína Jermářová, Fřesh Fľesh

 

„Její (Miltnerové) magnetickou balerínku zničí obsedantní disciplína, obsedantní symetrie, autoritativní geometrie pohybu, z níž neumí najít jiné východisko než sebedestrukci. Je to ovšem úchvatně krásná a pohybově napínavá sebedestrukce.” Nina Vangeli, Taneční zóna

 

Pohyb v kontextu obrazu a zvuku - obraz a zvuk v pohybu. Magnetická balerínka je přikovaná ve své světelné kleci, ale zároveň otevírá jiné dimenze. Intenzivní pohybové sekvence ve spojení se zvukovou koláží a úzce napojeným, pohyblivým světelným designem, předkládají nenásilné, místy iritující, jindy zranitelné, osobní svědectví o urputné obsesi pohybem.

Tento koprodukční projekt Andrey Miltnerové a Motusu o.s. byl vybrán na prestižní seznam tzv. Priority Companies 2013 nejvýznamnějšího evropského networku Aerowaves.

Představení je součást projektu Nová Síť a TANEC PRAHA v regionech.

Účinkují

 Jan Komárek, Andrea Miltnerová, Věra Ondrašíková a Jacques-Eloi Génot

Termíny