ŘEKNI NĚCO / Jiří Adámek a Boca Loca Lab

Divadlo

Tři muži a tři ženy prskají, kvílí, špitají, volají. Mluví na sebe beze slov. Vidíme, jak vznikají vztahy mezi nimi, skutečné i vysněné.

60 min /jazykově bezbariérové

Každý tón, každý pohyb působí jak kaligrafický tah štětcem po prázdném plátně. Dohromady vytvářejí abstraktní (kali) grafický obraz, tanečně-pohybové představení, hudební skladbu.

Vladimír Hulec, Divadelní noviny

Kavárna či bar. Tři ženy a tři muži spřádají neustále se proměňující pavučinu vztahů: muž a žena, muži spolu a ženy spolu, všichni proti jednomu, vůdce a tlupa, skupina hašteřivců, zamilovaná dvojice, …
Vše se ale děje v náznaku, jako kdyby šlo o kolektivní paměť, z níž se vynořují archetypální obrazy.

Mluví se soustavně, přesto však nezazní jediné konkrétní slovo: komunikuje se chrčením, bručením, cvrlikáním, scatováním, polozpíváním, rytmizováním, pokřiky a výkřiky. Vzniká tak zvláštní divadelní jazyk na pomezí mluvy a zpěvu, rozehraných výstupů a hudebních ploch, jazyk směšnosti, na niž se rychle zvykne.

Podnětem k tomuto propojení hlasu, komunikace a vztahů byl vývoj člověka od lidoopů po Homo sapiens. Podle současných antropologů totiž lidská řeč kdysi dávno vznikla kvůli čím dál komplikovanějším mezilidským vztahům.

Dalším inspiračním zdrojem bylo pozorování hostů v kavárnách, cestujících v pražských tramvajích, ale i nahrávky písní a obřadů původních společenství v Africe, Asii, Jižní Americe či severoamerických indiánů. 

Boca Loca Lab

Divadelní skupina, kterou v roce 2007 založil režisér a autor Jiří Adámek. Zaměřuje se na realizaci scénických forem, které v sobě propojují divadelní a hudební postupy. K výrazným rysům vytvořených projektů patří hudebně komponovaná struktura, minimalistické herectví, zvláštní přístup k jazyku (fragmentarizace slov, rytmizace textu, hra s poloabstraktními shluky slabik a hlásek).

Podpora:

Motus o.s., produkce divadla Alfred ve dvoře; Ministerstvo kultury ČR; Magistrát hlavního města Prahy.

 

Účinkují

Scénář a režie: Jiří Adámek

Scéna: Darinka Giljanović

Kostýmy: Ivana Kanhäuserová

Dramaturgie: Martina Musilová

Trénink: Zuzana Sýkorová

Produkce: Jedefrau org.

Účinkují: Dora Bouzková/Vendula Holičková, Petra Lustigová, Barbora Mišíková, Pavol Smolárik, Daniel Šváb a Petr Vančura

Termíny