Vladimír Kiseljov - Mystéria Richarda Wagnera v obrazech

Výstava
MgA. Vladimír Kiseljov (*1984) je malíř, režisér, scénograf a interdisciplinární tvůrce. Má za sebou už více něž 60 výstav po celé Evropě, mimo jiné v Berlíně, Edinburghu, Florencii, Vídni, Štrasburku aj. Je také autorem textu i obrazů čerstvě vydané stejnojmenné knihy s obrazy a jejich výkladem, která vyšla v českém i anglickém jazyce v nakladatelství Magda. Výstava i kniha zobrazují a vykládají humanistické poselství spásy světa láskou a soucitem, které autor vidí jako hlavní přesah Wagnerova díla.
Termíny