Fundament: Barva (Pure Beauty, Petr Gruber, Jakub Tomáš)

Výstava
Výstava obrazů tří mladých malířů (dvou absolventů a jednoho aktuálního diplomanta AVU), u nichž shodně platí, že barva, respektive zformulování záměru skrze barevný výraz, je základním principem jejich tvorby.
Termíny