LGBT senioři dnes a zítra

Volný čas
Diskuze k tématu života LGBT seniorů. Budeme se zabývat tím, jak se žije starší generaci leseb, gayů, bisexuálů a trans osob v naší zemi. Diskutovat se bude o perspektivách komunitních sociálních služeb, jejich financování a řešení problémů této generace. Seznámíme vás s výsledky ankety, která probíhala v uplynulých měsících mimo jiné i v domovech pro seniory. Diskutovat budou senioři a seniorky a zástupci státní, akademické i neziskové sféry.
Termíny