Česká pěvkyně Jarmila Novotná

Volný čas
Vyprávění o životě a umělecké dráze české pěvkyně Jarmily Novotné, která se stala výraznou osobností spjatou s obyvateli zámečku v Litni. Přednášku k 20letému výročí úmrtí s hudebními ukázkami archivních zvukových záznamů přednese RNDr. Jan Králík, spoluautor autobiografické knihy Byla jsem šťastná.
Termíny