Tajemství barmské transformace

Volný čas
Barma prochází v současnosti bouřlivou transformací. Situaci aktuální radostné naděje i nejistoty v Barmě přiblíží Jiří Pasz, který v této zemi dokumentoval stav transformace pro Amnesty International.
Termíny