Zachraňte Letecké muzeum Kunovice: 40 let od jeho založení

Výstava
Víte, že v Leteckém muzeu Kunovice je vystaven světově unikátní exponát? Tímto unikátem je letoun Aero L-29A Delfín Akrobat (OK-SZA), který se stal v roce 1974 prvním oficiálním exponátem kunovického muzea letadel. Proto je rok 1974 považován za oficiální rok zahájení výstavní činnosti tehdejšího "Slováckého leteckého muzea". Při příležitosti tohoto výročí nachystali pořadatelé malou výstavu rekapitulující existenci jediného leteckého muzea v regionu s cílem seznámit veřejnost s minulostí, přítomností a možnou budoucností tohoto, svým zaměřením jedinečného a pro kraj důležitého, muzea. V roce 2012 vznikla občanská iniciativa „Zachraňte Letecké muzeum Kunovice", která si dala za cíl vzbudit zájem veřejnosti a kompetentních osob a získat je pro myšlenku vybudování samostatného plnohodnotného muzea a tak pomoci chátrající letouny zachránit. Na výstavě si návštěvníci budou moci prohlédnout historické fotografie mapující vývoj muzea, modely letadel vyrobené v Kunovicích a letecké přístrojové vybavení. Výstava dále připomene zakladatele muzea, letecké nadšence Aloise Hráčka a Jiřího Marka, díky kterým dnes tato sbírka existuje. Pozornost je dále věnována současnému stavu exponátů a zabývá se i dalším rozvojem leteckého muzea do budoucnosti.
Termíny