Křeslo pro Stanislava Hložka

Volný čas
Večerem provází Jiří Vaníček, zpěv S. Hložek.
Termíny