Jiří Hostýnek: Nekamenujte proroky

Volný čas
Nekamenujte proroky – tak zní název knihy Zdeňka Mahlera, která podává svědectví o zcela výjimečné znalosti života a díla B. Smetany. Genialita tohoto skladatele a doba, ve které žil a tvořil, budou námětem přednášky Jiřího Hostýnka. Přednášku doplní vystoupení pěvce Bryana Jennera, který za doprovodu klavíristky Věry Hrochové zazpívá skladby Mozarta, Schumanna, Schuberta, Dvořáka a Smetany.

Termíny