130. výročí založení 1. české základní školy v Jihlavě, Křížová 33

Výstava

Počátky jihlavského školství sahají až do 13. století. Školy, v nichž se vyučovalo, byly nejprve latinské, později německé. 

Jihlavští Češi měli velký zájem o otevření české školy. Proto byla v roce 1882 slavnostně zahájena činnost 1. české základní školy v Křížové ulici.

 

Výstava uspořádaná k 130. výročí otevření 1. české základní školy v Jihlavě mapuje nejen její historii, ale zaměřuje se i na současnost této školy.

Z historických pramenů si budete moci prohlédnout původní listiny, fotografie i kroniky školy.

Na této výstavě se můžete seznámit i se současnými aktivitami školy. K vidění jsou výtvarné práce žáků, různé výrobky a fotografie ze školních akcí.

Srdečně Vás zveme na vernisáž 4. února 2014 v 16 hodin v Muzeu Vysočiny Jihlava.

Výstava v prostoru muzejních arkád potrvá do 23. března 2014.

Termíny