Marcel Duchamp: umění je nesmysl

Volný čas
Představitel dadaismu, nejen francouzského, ale i světového. Vytvářel legendy jako mladý prorok a jeho anekdoty působily v životě jako zázraky. Prošel impresionismem, kubismem, kinetismem, až dospěl k výtvarnému objektu, který prezentoval jako ready-mades. Přednáší PhDr. Jana Jebavá.
Termíny