Farní ples

Volný čas
Uskuteční se v KD, hraje dechová hudba MIKLOVCI

Termíny