OKRSKOVÉ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

Volný čas
Pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Prezentace 8.00 – 8.30 hod. Těšíme se na vás!!!

Termíny