VÝSTAVA - ŽIVOT NENÍ ZEBRA

Volný čas
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně pořádá výstavu neziskových organizací Zlínského kraje spojené s řadou workshopů a doprovodných akcí pro širokou i odbornou veřejnost.

Termíny