UHERSKÝ BROD V ZIMĚ

Volný čas
Výstava prací žáků Základní školy praktické a Základní školy speciální Uherský Brod. Výstava probíhá na Městském informačním centru.

Termíny