Jak se dát do souladu s tím, co chceme?

Volný čas
Když přijmeme, že každý z nás má fyzickou část, ale také nefyzickou část, které mezi sebou vzájemně dokonale spolupracují a my o tom dostáváme fyzický důkaz přes emoce, můžeme toho kdykoliv využít pro sebe. V průběhu života neustále vytváříme nové touhy, které bychom chtěli prožívat. Když toho ale nedosahujeme a necítíme dobře, je nejdůležitější zaměřit se hlavně na tuto činnost: Jde především o hledání příjemnější myšlenky, abychom se cítili dobře. Přitom můžeme narazit i na myšlenku, která bude mít negativní účinek. To je proto, že proces hledání nám připomíná, jak moc to chceme, co ještě nemáme. Namísto hledané úlevy pak pociťujeme ještě silnější nepokoj. To ale neznamená, že ztrácíme půdu pod nohama. Dívejme se na to, jako na neustále měnící se cvičení, které nám sice dovoluje volně se pohybovat kterýmkoliv směrem, ale my nesmíme pustit oči z cíle, kterým je: Najít úlevu, lepší myšlenku za účelem zlepšení našeho pocitu. Celý proces směřuje k tomu, aby naše přání, které je vibračně vytvořeno, mohlo být díky našemu vibračnímu sladění manifestováno v naší fyzické realitě. Nepodceňujme tuto činnost, protože tato jednoduchost je základem tvoření našeho života. Dokud se necítíme dobře, nemůžeme k sobě přitáhnout to, co si přejeme. To by odporovalo zákonu přitažlivosti. Více informací na www.centrum-usmev.webnode.cz

Termíny