Víte proč?

Volný čas
Proč je život jednoho člověka zastřen smutkem a život druhého prozářen štěstím? Proč někdo žije v bohatství a těší se všeobecné úctě, zatímco jiný tře bídu s nouzí. Proč jednoho sužuje nejistota a strach, zatímco druhý hledí do budoucnosti plný sebejistoty a důvěry? Proč jednoho člověka provází úspěch za úspěchem, zatímco druhý padá stupínek po stupínku do propasti? Proč jeden řečník strhává masy, zatímco druhý zůstává bez jakékoliv odezvy? Proč je někdo schopen geniálních výkonů, zatímco druhý tupě vykonává zcela bezduchou činnost? Odpověď na tyto otázky dostaneme, pochopíme-li podstatu a fungování naší vnitřní a vnější bytosti, jejich vzájemné propojenosti a spolupráce. Tato znalost je základem tvoření našeho života. Pokud rozumíme co se s námi děje v každém okamžiku života, můžeme zažít harmonii a radost. Více informací na www.centrum-usmev.webnode.cz

Termíny