O PRVCÍCH A VITAMÍNECH A JEJICH VLIVU NA LIDSKÉ ZDRAVÍ I JEDNÁNÍ

Volný čas
Přednáška Miroslava Hrabici, známého autora knih o zdraví a lidském hledán, který také dobrým slovem a, radami a laskavýma rukama pomáhá nemocným ke zdraví a štěstí

Termíny