Malíček, malý syneček

Divadlo
Pohádka o tom, kterak si rodiče zoufale přáli míti syna, až jejich přání nakonec bylo vyslyšeno a byl jim shůry seslán človíček velký jako malíček. Proto ho tak rodiče i pojmenovali. Malíček. Malý vzrůst mu v životě přinesl spoustu nesnází. Oč byl ale menší, o to větší štěstí jej v životě nakonec potkalo.
Termíny