„Ach, jak mě svět se vším mrzí…“

Volný čas
Slova rozjímavá, naučná i vášnivá. Pořad barokních kázání Antonína Koniáše a Ondřeje de Waldta, doplněný o poezii Fridricha Bridela zazní za doprovodu loutny Jana Krejči.
Termíny