Ona v černobílé

Výstava
Autoři: Fedor Gabčan, Vladimír Milata, Pavlína Princ, Kateřina Bartošová, Petr Sikora Ona, tedy žena. Jednotné téma ostravských autorů, které zároveň ukazuje, že stejné téma v žádném případě neznamená stejný výsledek, ba dokonce ani cestu. Pět autorů a pět přístupů, které pojí práce s historickými a speciálními fotografickými technikami, se představí na výstavě, která je v mnoha ohledech jedinečná. Jednak svým významem z historicky-edukativního hlediska, kdy mnoho diváků bude mít často i poprvé v životě možnost vidět fotografie, vyhotovené technikami, jako je Van Dyke, Olejotisk, Gumotisk nebo Kyanotypie. Dalším zajímavým prvkem je, že kromě samotných fotografí budou v galerii umístěny i záběry, dokumentující, jak fotografie, pořizované často velkoformátovým přístrojem vznikají.
Termíny