Markéta Křížová: České země, Evropa a svět V.

Kurzy, vzdělání, konference

Indiáni v USA: Dobývání divokého Západu, dobový konstrukt „lidských práv“, rezervace a boj za výsadní práva

Přednáška z cyklu koncipovaného Markétou Křížovou (Středisko ibero-amerických studií FF UK.)

Indiáni mají ve Spojených státech unikátní postavení, nesrovnatelné s ostatními etnickými skupinami a vyplývající z jejich statutu „původních obyvatel“ Severní Ameriky. Během 20. století došlo k mnoha pokusům vyřešit „indiánskou otázku“, jejich základním znakem však byla nesystematičnost a nekoordinovanost. Periodicky se střídaly snahy o zachování nebo naopak anulování výsadního postavení Indiánů. Ve druhé polovině 20. století hnutí za posílení výsadních práv původních obyvatel rozvířilo americké veřejné mínění a zpochybnilo samy základy amerického politického systému. Jaké je v současné době postavení Indiánů, jejich vliv na veřejné dění a jejich vyhlídky do budoucnosti?

Těšíme se na Vás v Knihovně Václava Havla.

 

Termíny