Milan Drápala: „Disidenti“ třetí republiky (1945–1948)

Kurzy, vzdělání, konference

Rok 1945 přinesl do obnoveného Československa svobodu a spoustu nadějí na vybudování demokratické a spravedlivé společnosti. Za jejich obzorem však vystupovaly hrozby, jež plynuly nejen z mocenských ambicí komunistů opřených o sovětskou dominanci, ale byly zakódovány i v politickém systému Národní fronty a poválečné kolektivní mentalitě. Pokusy o systémovou kritiku a změnu režimu třetí republiky byly v českém prostředí vcelku výjimečné a neúspěšné, přesto jsou pozoruhodným svědectvím intelektuálního nonkonformismu i politické prozíravosti. 

Milan Drápala ve svém referátu představí osobnosti reprezentující v dobovém diskurzu tyto marginální postoje a načrtne obrysy jejich kritiky.

Pořádá a srdečně Vás zve Knihovna Václava Havla.

Těšíme se na Vás!

Termíny