Evropské dialogy Václava Havla

Kurzy, vzdělání, konference

Evropské dialogy Václava Havla jsou mezinárodním projektem, jenž si klade za cíl otevřít a vést diskusi o tématech určujících směřování současné Evropy s přihlédnutím k evropskému duchovnímu odkazu Václava Havla. Hlavním inspiračním zdrojem tohoto projektu je esej Václava Havla "Moc bezmocných". Evropské dialogy Václava Havla více než jiné projekty obdobného zaměření hodlají nabídnout "bezmocným" prostor k vyjádření a tedy k posílení jejich pozice v rámci Evropy.

Projekt je plánován jako dlouhodobý a zahrne spolupráci s dalšími organizacemi v různých, evropských městech (v tuto chvíli se připravují další Evropské dialogy v Berlíně a Bruggách). Jednotlivá setkání probíhající formou konference jsou určena především středoškolským a vyskoškolským studentům, stejně jako ostatním zájemcům o evropskou problematiku z řad odborné i široké veřejnosti.

První konference se uskuteční v Praze ve dnech 21. a 22. února 2014. Pražské Evropské dialogy Václava Havla zahájí dvojice panelových diskusí: Evropa a krize demokratického kapitalismu a Hledání evropského projektu. Poté bude poskytnut prostor hlavní rozpravě na téma Jaká Evropa? Jaká demokracie? Sobotní program otevře panel Evropa a meze občanské společnosti. Od konsensu ke konfliktům? a následující diskuse – Federalismus: americky vs. evropský přístup – historicky první Evropské dialogy Václava Havla uzavře.

Mezi potvrzenými řečníky jsou: Petr Pithart, Jacques Rupnik, Pavel Seifter, Claus Offe, Jiří Přibáň, Larry Siedentop a Jan Macháček.

Konference bude simultánně tlumočena do češtiny.

Hlavním organizátorem konference je Knihovna Václava Havla ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR, Nadací Forum 2000 a Centrem současného umění DOX.

Program konference a registrační formulář naleznete zde.

Termíny