Jak šel čas Kladnem

Výstava
Soubor fotografií ze života města Kladna od fotografa města Kladna Josefa Seiferta.
Termíny