Zdraví pro tělo

Volný čas
Druhá přednáška cyklu "Nová medicína".
Termíny