Máma mele maso aneb Kdysi před tabulí

Výstava
Výstavní projekt představí vývoj školství ve dvou významných etapách našeho státu – třídu z období vzniku ČSR po skončení druhé světové války (1918-1945) a poválečné školství s počátky „budování socialismu“ (1945-1955). Obě třídy budou interaktivní, děti, rodiče i pamětníci do nich mohou zasednout a vyzkoušet si „rozdílnost“ obou představených období.
Termíny