Putování za předky

Výstava
Cílem výstavy je přitažlivou formou seznámit širokou veřejnost s genealogií a heraldikou, pomocnými vědami historickými. Návštěvníci uvidí na řadě výstavních panelů ukázky archivních záznamů o předcích, které je chronologicky provedou od současnosti až k minulosti a umožní sledovat vytvoření rodové posloupnosti. Seznámí se s vyobrazením rodokmenu i se zpracováním rodových kronik, které jsou vrcholem dlouholeté trpělivé práce badatele. Rodopisná část je bohatě doprovázena výstavkou krásně vypracovaných erbů.
Termíny