Autoportréty

Výstava
Vystaven je výběr reprodukcí vlastních podobizen malířů, grafiků a sochařů z různých zemí světa od doby gotické po současnost z rozsáhlé sbírky Jiřího Valenty.
Termíny